1829

Stanevīčė, Sėmuons Tads (1799-1848)
Daynas żemaycziu / surynktas yr yszdutas par Symona Stanewicze, mokslynynka literaturas yr grażiuju prytirymu

7

DAYNAS.
I.
Asz padaynusiu daynu daynele,
asz daynu bernużelys;
asz adarisiu daynu skrinele,
paleyssiu i lustely.
Akmu be krauja, wandu be sparnu,
papartys be żidelu;
asz bernużelys, asz jauns bernelys,
be jaunos mergużeles.
Pardusiu żyrga yr tima bałna,
samdisiu audiejele.
Yr atsysaky jauna mergely
po swerna waykszcziodama:
ne parduk żyrga yr tima bałna,
asz busiu audiejely.